Evaluatie Fietsregels

Evaluatie fietsregels

De Gemeente Ede heeft de fietsregels geëvalueerd die gelden in het centrumgebied van Ede. We waren benieuwd hoe met name de ondernemers de fietsregels ervaren die in 2019 zijn ingesteld. De regels zijn in 2019 onder andere met de winkeliers opgesteld met twee doelen: het verminderen van overlast van fietsers voor winkelend publiek en meer duidelijkheid geven over verkeersregels.

Voor de evaluatie is gesproken met een verkeerskundige en toezicht. De winkeliers konden de enquête invullen die via Chainels was gedeeld. In de volgende alinea’s delen we de conclusie en aanbevelingen. 

 

Conclusies

De evaluatie maakt duidelijk dat het fietsbeleid geen onverdeeld succes is en dat de duidelijkheid een tweedeling oplevert. Tussen de regels door is duidelijk dat fietsers zich lastig laten sturen, maar dat verbetering wel mogelijk is. Juridisch overbodig of niet, de voetgangersgebieden moeten duidelijker zijn waar fietsers niet mogen fietsen, niet alleen aangeven waar ze wel mogen komen. De algemene ontwikkelingen kunnen de toegestane fietsroutes door het centrum verbeteren, denk aan betere inrichting terrassen Museumplein en anders indelen wegprofiel/stallingen Marktstraat. Om de regels terug te draaien naar de situatie van voor 2019 is te rigoureus en zou breed draagvlak moeten hebben. De aanbevelingen zullen hopelijk voldoende effect hebben voor een prima fietsbeleid.

Naar aanleiding van de evaluatie gaat de gemeente de komende tijd met de volgende aanbevelingen aan de slag

- Bebording voetgangersgebied aanpassen, aangeven waar fietsers niet zijn toegestaan

- Toezicht verzoeken vaker aanwezig te zijn en te handhaven

- Fout gestalde en kapotte fietsen verwijderen om stallingen aantrekkelijk en beschikbaar te houden

- Fietsparkeren beter inrichten bij ruimtelijke projecten om doorrijden in centrum te ontmoedigen

- Communicatie over locaties fiets parkeren en fietsroutes. Via website, socials en/of bewegwijzering

De hele evaluatie kunt u hier downladen ->.  Evaluatie en aanbevelingen

Verberg menu  
Verberg menu  

Kunt u niet direct vinden wat u zoekt, of heeft u vragen, dan kunt u onze klantenservice bereiken tijdens kantooruren op telefoonnummer:
0318-1234567890